Kontakt

Máte problém nebo návrh na vylepšení? Něco nefunguje tak jak má, nebo by mohlo fungovat lépe? Pomozte nám vylepšit stránky Vodvaz.cz

Kontakty:

admin@vodvaz.cz

info@vodvaz.cz

Pokud návštěvník těchto internetových stránek zjistil, že dochází k porušování práv třetích osob (např. autorského práva v souvislosti s hrami nebo videi), bezodkladně nám toto sdělí a uvede, v čem porušení práva spočívá, identifikaci osoby, jejíž právo bylo porušeno a tato tvrzení doloží.